Musiikkimaku ja persoonallisuus

Ihmisten persoonallisuutta ja musiikkimakua on tutkittu jonkin verran. Eri tutkimustulosten ja -instituutioiden konsensuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että ihmisen persoonan ja musiikkimaun välillä on tietty yhteys. Se, mitä musiikkigenreä tietyt persoonallisuusominaisuuksien omaajat suosivat, on osin hieman yllättävää, mutta kokonaisuudessaan yhteys tiettyjen luonteenpiireiden ja tietynlaisen musiikin välillä on jopa loogista.

Vuosien saatossa eri tutkimuksissa on haastateltu tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa aikomuksena selvittää kyseistä yhteyttä musiikkilajien ja luonteenpiirteiden välillä. Tutkimuksien osallistujamäärien valossa tulokset vaikuttavat suhteellisen kyseenalaistamattomilta. On esimerkiksi havaittu, että hevimusiikin ja klassisen musiikin kuuntelijat ovat luonteenpiirteiltään hyvinkin samankaltaisia: kummatkaan eivät ole merkittävän seurallisia ihmistyyppejä, mutta sen sijaan hyvin luovia ja levollisia persoonia. Tulos on sinänsä mielenkiintoinen, että äkkiseltään mietittynä klassinen ja hevimusiikki mielletään hyvin erilaisiksi musiikkigenreiksi. Totuus on kuitenkin toinen: hevi ja klassinen ovat musiikillisesti lähempänä toisiaan kuin moni kuvitteleekaan.

Tutkimuksissa havaittiin myös muita mielenkiintoisia lopputuloksia. Esimerkiksi blues- soul- ja jazzmusiikin kuuntelijoilla havaittiin yleisesti olevan hyvä itsetunto sekä luova, seurallinen ja levollinen luonne. Rap-musiikkiin kuuntelijat profiloituivat myös hyvän itsetunnon omaaviksi, luoviksi persooniksi. Indie-musiikin ja rock- sekä heavy-metallin kuuntelijoilla vaikuttaisi olevan normaalia matalampi itsetunto. Listapopin kuuntelijat sen sijaan omaavat paremman itsetunnon, mikä lisäksi he ovat seurallisia, ahkeria ja lempeitä, mutta eivät erityisen levollisia tai luovia henkilöitä.